หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
 
โปรแกรมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - พฤศภาคม 2561
1

แสดงเพสที่ 1-3 8 รายการ จาก 8 รายการ

CX04 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ CX04 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170682
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
CX04 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
CX03 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ CX03 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170681
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
CX03 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-  
 
ชื่อทัวร์ CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-
ประเภททัวร์ เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170680
ไฮไลท์ทัวร์ กรุงเทพฯ ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น อิสระช็อปปิ้งห้างหลอวู่ เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 เซิ้นเจิ้น โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม เซิ้นเจิ้น ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่ อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน กรุงเทพฯ
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 20,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
CX02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 20,900.-
CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-  
 
ชื่อทัวร์ CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC170679
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง อิสระช็อปปิ้งถนนนาธาน เซิ้นเจิ้น ร้านหยก ร้านยาบัวหิมะ กวางโจว ช็อปปิ้งถนนซางเซี่ยจิ๋ว กวางเจา ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม ฮ่องกง วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน จิวเวอร์รี่
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
CX01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง14-18 OCT 2017. 19,900.-
EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170678
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก กวางเจา ช้อปปิ้งถนนจาวเซี่ยจิ๋ว ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122 พิเศษอาหารเย็น บุฟเฟ่ต์นานาชาติ โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน Emirates Airline
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
EK ทัวร์กวางเจาแฟร์ ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจา 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง15-19 OCT 2017. 21,400.-
TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 OCT 2017. 23,900.-  
 
ชื่อทัวร์ TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 OCT 2017. 23,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170653
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์(ครั้งที่122) ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 23,900 Baht
คณะทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 OCT 2017. 23,900.-
TG02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 16-19 OCT 2017. 23,900.-  
 
ชื่อทัวร์ TG02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 16-19 OCT 2017. 23,900.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170649
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่ เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์(ครั้งที่122) ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว กวางเจาเทรดแฟร์ กวางเจา
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 23,900 Baht
คณะทัวร์ 25 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
TG02 ทัวร์กวางเจาแฟร์ บินตรง 4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 16-19 OCT 2017. 23,900.-
NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-  
 
ชื่อทัวร์ NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC 170646
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา มาเก๊า จูไห่ ตลาดกงเป่ย ถนนคู่รัก The Lover’s Road ร้านผ้าไหม ยาบัวหิมะ ร้านหยก วัดผู่โถว กวางเจา ถนนคนเดินซางเซียจิ๋ว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 122 (เต็มวัน) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ จูไห่ มาเก๊า องค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซ็นพอลล์ เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน
สายการบิน Air Macau
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ราคาเริ่มต้น 21,400 Baht
คณะทัวร์ 31 ท่านขึ้นไป BUS1 / BUS2 / BUS3
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 18 ธันวาคม 2560
NX ทัวร์กวางเจาแฟร์ CantonFair-Macau 5 วัน 4 คืน วันที่เดินทาง 15-19 OCT 2017. 21,400.-
1
 
  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2017 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved