หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
 
ภาพประทับใจ
CantonFair 109 more...
รีวิวบรรยากาศโดยรอบ
รีวิวกวางโจว
บรรยากาศงานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 109
งานกวางเจา เทรดแฟร์ more...
บรรยากาศภายในงาน
Food
บรรยากาศงานกวางเจา เทรดแฟร์
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 110 more...
ดูงานมหกรรมกวางเจาเทรดแฟร์ 110
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 111 more...
ท่องเที่ยว
กวางเจาแฟร์
อาหาร
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 112 more...
บรรยากาศบนเครื่องไทยสมายล์ : กวางเจาเทรดแฟร์ - มาเก๊า The Venetian บินไทยสมายล์แอร์เวย์
บรรยากาศงานกวางเจา : กวางเจาเทรดแฟร์ - มาเก๊า The Venetian บินไทยสมายล์แอร์เวย์
อาหาร : กวางเจาเทรดแฟร์ - มาเก๊า The Venetian บินไทยสมายล์แอร์เวย์
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 113 more...
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาเก๊า The Venetian วันที่ 15 - 18 เมษายน รวม 17 ท่าน
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ ฉางหลงไนท์ซาฟารี วันที่ 15 - 19 เมษายน รวม 35 ท่าน
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ ฉางหลงไนท์ซาฟารี วันที่ 16-20 เมษายน รวม 17 ท่าน
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 114 more...
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2556
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2556
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง เซินเจิ้น กวางเจาเทรดแฟร์ ฉางหลงไนท์ซาฟารี วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2556
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115 more...
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ - มาเก๊า The Venetian 15 - 18 เมษายน 2557
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ - มาเก๊า The Venetian 16 - 19 เมษายน 2557
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 116 more...
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน กวางเจา - มาเก๊า The Venetian วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2557
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง - เซินเจิ้น - กวางเจาเทรดแฟร์ วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2557
Edc Travel พาคณะเที่ยว ดูงาน ฮ่องกง - เซินเจิ้น - กวางเจาเทรดแฟร์ วันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2557
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 more...
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 : กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 120 Edc Travel พาคณะ เที่ยว ดูงาน วันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2559 โดยสายการบินไทย
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 : กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 120 Edc Travel พาคณะ เที่ยว ดูงาน วันที่ 15 - 18 ตุลาคม 2559 โดยสายการบินไทย
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 120 : กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 120 Edc Travel พาคณะ เที่ยว ดูงาน วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2559 โดยสายการบินแอร์มาเก๊า
กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 more...
EDC TRAVEL ส่งกรุ๊ป ลูกค้าเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 BUS 5
EDC TRAVEL ส่งกรุ๊ป ลูกค้าเที่ยวกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 BUS 1
งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121 : กวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่ 121 EDC Travel พาเที่ยว ดูงาน วันที่ 15-19 เมษายน 2560
   
  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121-122 กับพวกเรา คะ

 

 ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 123
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2561 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2018 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved