หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | ภาพประทับใจ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วไทย ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง | จองโรงแรมทั่วโลกออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | ภาพประทับใจ  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
ทัวร์กวางเจา
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ CAN TG-1/PK
ไฮไลท์ทัวร์ ทัวร์กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่ เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว ศูนย์ค้าส่ง
สายการบิน
Thai Airways  
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
กำหนดการ
เมษายน 2560 16 - 19, 24 - 27
พฤษภาคม 2560 1 - 4
ราคาเริ่มต้น 27,900 Baht
คณะทัวร์ 15 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 25 มีนาคม 2560
 
   
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 

วันแรก  กรุงเทพฯ กวางเจา ตลาดเป่ยจิงลู่
08.00 น. คณะพร้อมกันณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น4ประตูหมายเลข2เคาน์เตอร์DโดยสายการบินTHAIAIRWAYS INTERNATIONAL พบเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยต้อนรับและบริการท่าน
10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่  TG 668
14.35 น. เดินทางถึงสนามบินกวางเจา เดินทางถึงสนามบิน ไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) กวางเจาเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้งมีประชากรประมาณ 2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน มีแม่น้ำจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทำให้มีการจราจรทางน้ำที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียงของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจีนเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1) พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ  ไทย เกาหลี  ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิดอาทิหูฉลามรังนกหอยนางรมปลาดิบสเต๊กเนื้อเป็ดไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลายชนิดพิเศษ!!!!!เครื่องดื่มไม่อั้น เช่นชาเขียวหลงจิ่งชาอวู่หลงนํ้าผลไม้เบียร์ท้องถิ่นไวน์แดงท้องถิ่นและไอศกรีมเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ที่เก่าแก่หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ตลาดเป่ยจิงลู่ท่านจะได้ชมสินค้าแบรนด์เนมต่างๆอาทิเช่นU2,G2000,GIORDANO,BOSSINIเป็นต้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก...HAOYINGLORIAPLAZAHOTEL5*(เมืองกวางเจา)หรือเทียบเท่า***คืนนี้เพื่อความพร้อมในการทำบัตรเข้าชมงานรุ่งเช้ารบกวนให้ท่านเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ให้พร้อมหนังสือเดินทาง+รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป+นามบัตร***
วันที่สอง เข้าชมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ ตลาดซ่างเซี่ยจิ่ว
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 2) นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้,น้ำร้อนลวก, แมลงสัตว์กัดต่อย, แพ้คัน, แผลสด, ผื่น, เป็นหนอง, สิวอักเสบ, บวมแดง, การอักเสบของผิว, กลากเกลื้อน,โรคผิวหนังต่างๆจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” เพื่อมองหาช่องทางธุรกิจ พบผู้ประกอบการ มากกว่า 10,000 รายมารวมกัน ซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละมณฑลของจีนรวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้าทุกประเภทอาทิเช่น สินค้าทางด้านเทคโนโลยี,การเกษตร, อุตสาหกรรมหนักเบาต่างๆ มากกว่า 100 หมวดหมู่ ให้ท่านได้อิสระกับการดูงาน สมควรแก่เวลาพร้อมกันณจุดนัดพบ(อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
    
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) พิเศษ...หมูหัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนซ่างเซี่ยจิ่ว ซึ่งเป็นถนนโบราณที่เชื่อมไปท่าเรือมาก่อนพระราชสานักราชวงศง์ชิงอนุมัติให้เป็นศูนย์การค้าระหว่างประเทศในสมัยนั้นจัดเป็นย่านการค้าที่ติดต่อกับยุโรปโดยเฉพาะแต่ตอนนี้กลายมาเป็นถนนคนเดินที่มีของขายมากมายและสองข้างทางยังมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชาวท้องถิ่นให้ได้เห็นด้วย ถือเป็นถนนคนเดินชื่อดังของกวางโจวเป็นถนนส้ันๆสองสายมาเชื่อมต่อกันชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคนจีนนำมาสร้างแถวเยาวราชในประเทศไทยและปัจจุบันก็ยังเป็นย่านช็อปปิ้งที่มีความนิยมอยู่ซึ่งมีสินค้าอันทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้ือมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินคาแบรนด์เนมจีน ฯลฯ บรรยากาศจะคล้ายๆ ย่านในฮ่องกง บางช่วงของถนนจะมีการปิดถนน และมีการเปิดไฟสว่างไสว สวยงามมาก ยังมีร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ มากมายเลยทีเดียว คึกคักมากในช่วงกลางคืนนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก... HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
วันที่สาม เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ 
เช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 4) นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์จากหยก เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู กำไลข้อมือและอื่นๆ ซึ่งหยกเป็นอีกหนึ่งสินคาโอท็อปของจีน ที่คนไทยนิยมซื้อหาเป็นของฝากแก่คนทางบ้านนำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่อ) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการชมงาน)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)พิเศษ...กุ้งมังกร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก...HAOYIN GLORIA PLAZA HOTEL 5* (เมืองกวางเจา) หรือเทียบเท่า
วันที่สี่  กวางเจาเทรดแฟร์ ศูนย์ค้าส่ง กวางเจา กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหาร ณ  โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) นำท่านเที่ยวชมงานแสดงสินค้า “กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 121” (ต่อ)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์ค้าส่ง สนุกสนานกับการช็อปปิ้งที่ ย่านถนนอิเต๋อลู่ศูนย์ค้าส่งสินค้าแหล่งที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลกวางตุ้ง แหล่งค้าส่งสินค้านานาชนิด ซึ่งบางอย่างหาไม่ได้ที่เมืองไทย อาทิเช่น ของเล่น, กิ๊ฟช็อป,รองเท้า, กระเป๋าและสินค้าที่ระลึกมากมายนับพันรายการให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายชนิดที่จำหน่ายในราคาส่ง***ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน***
21.00 น. ออกเดินทางโดย สายการบิน  THAI AIRWAYS INTERNATIONAL โดยเที่ยวบินที่ TG 679
23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-กวางเจา-กรุงเทพ 
 • ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 • ค่าธรรมเนียมภาษีน้ำมัน 
 • ค่าประกันภัยทางอากาศ  ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 
 • ค่าที่พักระดับมาตรฐานตามรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศเดินทางตามรายการ 
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ 
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระตามที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม ทุกที่นั่งมีประกันอุบัติเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 • ค่าทิปกระเป๋าขึ้นห้องพัก 
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนขับรถ ไกต์ท้องถิ่น คนละ 10 หยวน/วัน/คน 
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ตไทย 
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดที่สายการบินกำหนด 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ 
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

กรุณาเตรียมค่าทิป ไกด์ คนขับรถ  รวม 120 หยวนตลอดการเดินทาง

 

สำรองที่นั่ง

 • ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

 

การยกเลิก

 • การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี

 

เอกสารวีซ่า

 • หนังสือเดินทางที่มีอายุจนถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 
 • หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม   
 • รูปถ่ายสีพื้นหลังสีขาวขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ  ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ     

  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | จองรถเช่าออนไลน์ทั่วโลก | สถิติผู้ปกอบการที่เดินทางไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์กับเรา | line | ภาพประทับใจ

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ โดย GalileoDirect | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 
 
 
 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 121
กวางเจา เทรดแฟร์ 2017

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2559 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2016 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved