Something elseSomething elseSomething elseSomething else Something elseSomething elseSomething else
 1. เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง 
  ติดนามบัตรภาษาอังกฤษไปให้เพียงพอสำหรับติดต่อคู่ค้าทางธุรกิจในงาน, ซักซ้อมภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อคู่ค้าภายในงาน หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะเป็นประโยชน์ต่อการเจรจามาก ท่านอาจจะนำรูปสินค้า, รูปโรงงานท่านติดตัวไปด้วย เพื่อให้ง่าย และสะดวกต่อการเจรจา
 2. กำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย ให้ชัดเจน
  การมาร่วมงานในครั้งนี้ ท่านมีวัตถุประสงค์อะไร? หาแหล่งวัตถุดิบจาก Supplier ราคาถูก, หาสินค้าใหม่ๆ เพื่อมาเปิดตลาดใหม่ในเมืองไทย, เพื่อมองหาธุรกิจเป็นของตนเอง, เจรจาต่อรองการซื้อ-ขายสินค้า
 3. เลือกเฟส ให้ตรงกับความต้องการ
  งานกวางเจาเทรดแฟร์ ในแต่ละครั้งมี 3 เฟส ซึ่งแต่ละเฟส มีการแสดงสินค้าที่แตกต่างกันไป ให้ท่านเลือกเฟส ที่มีสินค้าตรงกับความต้องการท่านที่สุด
 4. เตรียมข้อมูลการเจรจาต่อรอง ให้พร้อม
  ท่านสามารถเจรจา ซื้อ-ขาย สินค้าได้ภายในงาน ท่านควรเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วน อาทิ จำนวนสินค้าที่จะสั่งซื้อ, ราคา, การจัดส่ง, การชำระเงิน เป็นต้น
 5. ศึกษาแผนที่สถานที่จัดงานให้เข้าใจ
  เนื่องจากสถานที่จัดงานมีหลาย AREA และหลาย HALL ขอให้ท่านศึกษาจากคู่มือการจัดงานให้ชัดเจน เพื่อให้การดูงานบรรลุตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ท่านอาจจะเตรียมกระเป๋า เพื่อใส่บัวชัวร์, นามบัตร, ตัวอย่างสินค้า ที่แจกภายในงาน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 08.30 น. - 17.30 น.
แผนที่สำนักงาน บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด ซอยรามคำแหง 60 แยก 9