TG01 ทัวร์กวางเจาแฟร์ 15-18 และ 16-19 เมษายน 2561

4 วัน 3 คืน วันที่เดินทาง 15-18 April 2018, 16-19 April 2018 ราคา 27,999 บาท

รหัส EDC181608

ระบุข้อมูลสำหรับจองทัวร์

ข้อมูลผู้เดินทาง

  • - โปรดกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ตรงตามพาสปอร์ต
  • - หากผู้เดินทางเกิน 10 ท่าน ให้กดส่งข้อมูลก่อน แล้วส่งข้อมูลการจอง พร้อมกับ กรอกรายละเอียดผู้เดินทางที่เหลือใหม่ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เรา
  • - เมื่อได้รับข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  • - การส่งข้อมูลทางออนไลน์นี้ป็นการจองเบื้องต้นเท่านั้น
  • - การจองจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมกับยืนยันการจอง
กลับไปเลือกทัวร์อื่นๆ ทำการจองทัวร์