หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | ศูนย์รวมทัวร์ทุกเส้นทางทั่วโลก | ศูนย์รวมตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก | 12 ปี EDC Travel | ภาพประทับใจกวางเจาเทรดแฟร์ | ลูกค้าที่ไปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กับเรา  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
การขอวีซ่าจีน

 ขั้นตอนของการยื่นวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว 

 1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าให้พร้อม
 2. ยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวจีน ได้ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 3. รับหนังสือเดินทางพร้อมวีซ่าในวันที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว

 


 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน
 2. แบบฟอร์มขอวีซ่า โดยจะต้องกรอกตามความจริง และครบถ้วน  สามารดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.chinaembassy.or.th
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาวเท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก เปิดหู เปิดหน้าผาก  เสื้อที่ใส่ต้อง เป็นชุดสุภาพ ไม่ควรใส่เสื้อแขนกุด ไม่อนุญาตใส่ชุดข้าราชการ, ชุดนักเรียน/นักศึกษา หรือชุดรับปริญญา
 4. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 5. หลักฐานการจองโรงแรม  ในกรณีไปพักกับเพื่อนหรือญาติ จะต้องมีจดหมายเชิญจากผู้ที่อาศัยอยู่ในจีนด้วย
 6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ไม่ได้มายื่นด้วยตนเอง พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มายื่น
 7. กรณีผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาสูติบัตร, สำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่ และในแบบฟอร์ม ต้องให้พ่อแม่เซ็นชื่อกำกับด้วย

วิธีการทำวีซ่าจีน

ยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน ที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center) อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งจะมีการให้บริการ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา (รับวีซ่าภายใน 4 วันทำการ) และแบบเร่งด่วน (รับวีซ่าภายใน 2 วันทำการ) โดยจะมีขั้นตอนการยื่น ดังนี้.-

 1. รับคิวที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์
  แบบธรรมดา เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
  แบบเร่งด่วน เปิดรับคิว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.
 2. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสาร พร้อมมอบบัตรคิวให้
 3. ยื่นเอกสารกับเจ้าหน้าที่ในเคาน์เตอร์ที่กำหนด
 4. เจ้าหน้าที่จะให้ใบนัดรับวีซ่า 
 
ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ประเภทท่องเที่ยว

แบบธรรมดา
 • การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 1,500.-บาท
 • การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,500.-บาท
แบบเร่งด่วน
 • การเข้าประเทศ 1 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 2,550.-บาท
 • การเข้าประเทศ 2 ครั้ง ค่าธรรมเนียม 3,550.-บาท
 ศูนย์รับยื่นคำร้องของวีซ่าจีน (Chinese Visa Application Service Center)
 • ที่ตั้ง : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • โทรศัพท์ : 02-207-5888
 • เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-15.30 น.
 • เว็บไซต์ : www.visaforchina.org 
  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | เป็นเพื่อน line@ กับเรา @edctrvel

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122-123 กับพวกเรา คะ

 

 

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด 
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 124
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2561 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2018 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved