หน้าหลัก | รวมโปรแกรมทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | แบบฟอร์มจองกรุ๊ปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ | More Link | ติดต่อเรา
   หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | การชำระเงิน | ศูนย์รวมทัวร์ทุกเส้นทางทั่วโลก | ศูนย์รวมตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทางทั่วโลก | 12 ปี EDC Travel | ภาพประทับใจกวางเจาเทรดแฟร์ | ลูกค้าที่ไปทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ กับเรา  
เกี่ยวกับงานกวางเจาเทรดแฟร์
มารู้จักเมืองกวางเจา
สถานที่ท่องเที่ยวกวางเจา
สถานกงสุลไทยประจำประเทศจีน
การทำวีซ่าเข้าเมืองจีน
 
โปรแกรมทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561

แสดงเพสที่ 1-3 10 รายการ จาก 11 รายการ

ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (ฺBus 1)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (ฺBus 1)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC182103
ไฮไลท์ทัวร์ ช็อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน วัดผู่โถว - ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 ตามอัธยาศัย CITY TOUR มาเก๊า - THE VENETIAN
สายการบิน Air Macau
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 14 - 18
ราคาเริ่มต้น 18,999 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (ฺBus 1)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC182103
ไฮไลท์ทัวร์ ช็อปปิ้งตลาดใต้ดินกงเป่ย - ถนนคู่รัก - ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน วัดผู่โถว - ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 123 ตามอัธยาศัย CITY TOUR มาเก๊า - THE VENETIAN
สายการบิน Air Macau
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 15 - 19
ราคาเริ่มต้น 18,999 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ NX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC182105
ไฮไลท์ทัวร์ ช็อปปิ้งห้างหลอหวู่ ,ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว , เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ตามอัธยาศัย,วัดแชกง,วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,ร้านจิวเวอรี่ ,ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 14 - 18
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC182105
ไฮไลท์ทัวร์ ช็อปปิ้งห้างหลอหวู่ ,ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว , เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ตามอัธยาศัย,วัดแชกง,วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,ร้านจิวเวอรี่ ,ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 14 - 18
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC181597
ไฮไลท์ทัวร์ ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว ,วัดแชกง ,วัดหวังต้าเซียน ,ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย ,เซินเจิ้น ,LOWU SHOPPING MALL ,ชมโชว์วัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองเซินเจิ้น,เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ ,โรงงานฮ่องกงจิวเวอรี่ , เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 15 - 19
ราคาเริ่มต้น 21,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC182119
ไฮไลท์ทัวร์ เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน - ช็อปปิ้งห้างหลอหวู่ - ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน - กวางโจว - ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว - เข้าชมงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 ตามอัธยาศัย - วัดแชกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 15 - 19
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX03 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX04 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX04 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC182120
ไฮไลท์ทัวร์ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติ CHECK LAP KOK - ช็อปปิ้งห้างหลอหวู่ - ร้านส่งเสริมสินค้าท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้การควบคุมของรัฐบาลจีน - ช็อปปิ้งย่านจางเซี้ยะจิ่ว - กวางโจว - เซินเจิ้น - วัดแชกง - วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - ร้านจิวเวอรี่ - ช็อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย รายการดูงานกวางเจาเทรดแฟร์และท่องเที่ยว ครั้งที่ 124 เดินทางวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 โดยสายการบินระดับ W
สายการบิน Cathay pacific Airways
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 15 - 19
ราคาเริ่มต้น 19,900 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ CX04 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC181608
ไฮไลท์ทัวร์ CANTONFAIR,กวางเจาเทรดแฟร์,ถนนคนเดินจางเซี่ยจิ่ว ,ร้านหยกหยก ,สมุนไพรเป่าฟู่หลิง ,สมุนไพรบัวหิมะ
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 15 - 18
ราคาเริ่มต้น 27,999 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC181608
ไฮไลท์ทัวร์ CANTONFAIR,กวางเจาเทรดแฟร์,ถนนคนเดินจางเซี่ยจิ่ว ,ร้านหยกหยก ,สมุนไพรเป่าฟู่หลิง ,สมุนไพรบัวหิมะ
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 15 - 18
ราคาเริ่มต้น 27,999 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG01 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 1)
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)  
 
ชื่อทัวร์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
ประเภททัวร์ ทัวร์เต็มรูปแบบ
รหัสทัวร์ EDC181608
ไฮไลท์ทัวร์ CANTONFAIR,กวางเจาเทรดแฟร์,ถนนคนเดินจางเซี่ยจิ่ว ,ร้านหยกหยก ,สมุนไพรเป่าฟู่หลิง ,สมุนไพรบัวหิมะ
สายการบิน Thai Airways
ระยะเวลา 4 วัน 3คืน
กำหนดการ
ตุลาคม 2561 16 - 19
ราคาเริ่มต้น 27,999 Baht
คณะทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป
สถานะการจอง ยังรับได้
Update ล่าสุด 17 สิงหาคม 2561
ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์ TG02 CANTON FIAR ครั้งที่ 124 (Bus 2)
 
  ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ฮ่องกง | เป็นเพื่อน line@ กับเรา @edctrvel

กวาง เจาเทรดแฟร์     ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์     งานกวางเจาเทรดแฟร์     กวางเจาเทรดแฟร์     จองทัวร์ กวางเจาเทรดแฟร์     ทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์    

ตั๋วเครื่องบิน กวางเจา เทรดแฟร์     จองโรงแรมกวางเจา กวางเจาเทรดแฟร์ 


เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการชาวไทย เดินทางไปร่วมงาน กวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้วกว่าหนึ่งพันคน ตั้งแต่งานกวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 106" 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกๆ ท่านเป็นอย่างสูง ที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 122-123 กับพวกเรา คะ

 

 

  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เลขที่ 11-05594 ตามมาตรา 15 พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 | สมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (BSP-IATA Accredited Agent) | สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (Thai Travel Agents Association (TTAA) | สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (Thai e-Commerce Association) | ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารที่ได้รับการแต่งตั้งจากการบินไทย (TG E-Direct) | สำรองที่นั่งสายการบิน Global Distribution System (GDS) โดย Galileo | รับชำระบัตรเครดิตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โดย K-Payment Gateway ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 5 ซอยรามคำแหง 60(แยก 9) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2735-0909 (อัตโนมัติ)

CantonFairHoliday.Com โดย บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด 
ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ไปทัวร์ดูงานกวางเจา เทรดแฟร์ กับเรา  ทุกทัวร์ ทุกคณะ

 

CantonFairHoliday.Com เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้พาผู้ประกอบการไทย ไปดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ มาแล้ว กว่า 1,000 คน
ตั้งแต่งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 106

 

 

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ผ่าน SOCIAL NETWORK ได้หลายช่องทาง ดังนี้


กวางเจา เทรดแฟร์ ครั้งที่ 124
กวางเจา เทรดแฟร์ 2018

สงวนลิขสิทธิ์ 2553-2561 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2010-2018 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved